Udvikling af detailhandel og handelsbyer i Ringkøbing-Skjern Kommune

Kunde: Ringkøbing Fjord Handelsråd og Ringkøbing-Skjern Kommune, 2020

Type: Inspirationsoplæg og rådgivning

Indhold: Som mange andre byer ønsker man lokalt at arbejde med udviklingen af det lokale handelsliv i såvel købstaden som de øvrige handelsbyer i kommunen. Derfor var behov for input til hvordan en sådan indsats kunne komme i gang, indhold heraf samt hvordan der kunne arbejdes med understøtning af og synergi i fht. strategiske indsatser i øvrigt; f.eks. handelspolitikken.