Nordisk Kunstgræs Import og AML Entreprise, Odense, 2018

Indhold: Ejer og direktør af virksomheden havde gennem længere tid haft ønske om at få et overblik over forretningen og et strategisk greb for virksomhedens drift og udvikling. Virksomheden har eksisteret i mange år og er gradvist vokset både i omsætning, men også i forretningsområder. Derfor havde ejerens opgaver og organisationens struktur også skiftet karakter. 

Der var derfor behov for at få klarlagt nogle overordnede mål og indsatser, som der var bred opbakning til blandt virksomhedens nøglemedarbejdere. 

Opgaven blev tilrettelagt som dels sparring og kompetenceudvikling dels analyse og blev afviklet henover nogle måneder i form af en-en-sparring og fælles møder med nøglemedarbejdere.