Fællesrum Vollsmose Nord

Kunde:

Odense Kommune, FAB og Civica

Type:

Forundersøgelse Fællesrum Realdania og Lokale- og Anlægsfonden vedr. etablering af fælles plads i Vollsmose Nord.

Indhold:

Procesdesign og -facilitering. Den samlede opgave var opdelt i 3 spor; socialt, organisatorisk og fysisk. Inmoma varetog de to første spor, som blev læst i synergi og sammenhæng med det tredje spor ved en anden rådgiver

Inmomas opgave var at designe og gennemføre en proces med involvering af beboere, afdelingsbestyrelser, foreninger, skoleledelse, elever, skolelærere og skolebestyrelse i det nordvestlige hjørne af Vollsmose-bydelen. Gennem involvering af de mange parter skulle inmoma beskrive og forsøge at forme, hvordan parterne sammen kunne løfte deres lokalområde gennem dialog, aktiviteter og engagement. Undervejs blev gennemført prøvehandlinger, herunder i tæt samspil med det fysiske spor, hvilket betød, at de fysiske elementer blev testet inden den endelige skitsering.

Resultat:

Processen blev tilrettelagt i prograderende faser og med tilhørende milepæle og succesfulde resultater. Det valgte procesdesign understøttede, at der opstod langt flere aktivitetsmuligheder og ønsker om løbende dialog og kendskab på tværs af aktørerne. Det var et specifikt mål, at processen også skulle lede hen til selvkørende og bæredygtige fælles fora for dialog og afvikling af aktiviteter. Dette lykkedes i meget høj grad.

De to rådgivere udarbejdede en fælles slutrapport, og herunder tegningsmateriale, som blev suppleret med beskrivelse af processen og de løbende procesresultater.