Brandts Klædefabrik

Brandts Klædefabrik har til huse i tidligere industribygninger i det centrale Odense. Gennem en modernisering har området i en dag en helt unik position i forhold til kunst og kultur i Odense. Brandts står nu overfor en gentænkning, hvor området i endnu højere grad gensidigt understøtter og drager nytte af synergier til den omkringliggende by.

inmoma har bistået med analyse og sammenfattende notat til mulige eksterne samarbejdspartnere, herunder Odense Kommune, lokale aktører mv. mhp. at de indledende tanker og drøftelser kan omsætte til konkret handling.