metode

Der arbejdes ud fra en metodik, som

inmoma har udviklet til højt komplekse projekter og problemstillinger. Metodikken indeholder fire elementer, som tilsammen udgør en dynamisk helhed. Med metoden udfoldes muligheder i tæt samspil med relevante aktører og samtidig sættes tempo og retning.

Det konkrete arbejde vil altid tage afsæt i de lokale sammenhænge og udforske muligheder for at skabe merværdi og mening blandt aktørerne, således at der understøttes  bæredygtighed.

mening

Refleksion og samtaler

Innovation

helhed

Kortlægning og planlægning

Ekspertviden

resultater

handling

Prøvehandlinger

Små, sikre, synlige succes’er

enkelt

Kommunikation og invitation

Vision

mening

Refleksion og samtaler

Innovation

helhed

Kortlægning og planlægning

Ekspertviden

handling

Prøvehandlinger

Små, sikre, synlige succes’er

enkelt

Kommunikation og invitation

Vision

resultater

om

inmoma rådgiver med et stærkt drive og har mere end 20 års erfaring i at arbejde og facilitere inden for en bred vifte af fagområder. Fokus er at skabe plads til passion og ambition.

inmoma leverer en effektiv og resultatskabende tilgang, som aktivt bruger den komplekse virkelighed og dermed udnytter potentialet fuldt.

Udviklingsprojekter og strategiske indsatser støder ofte på virkeligheden og modsætningerne. Derfor arbejder inmoma analytisk, strategisk, innovativt og med højt nærvær på at facilitere den forandring, som er en forudsætning for holdbare løsninger og bæredygtige samarbejder.

inmoma arbejder inden for flere forskellige fagområder for løbende at udvikle og afprøve tilgange, metoder og resultater.
Det skaber værdi og resultater for jer.

kontakt

Kan der være potentiale i at samarbejde?

Ring endelig – også gerne for en helt uforpligtende snak.