metode

At skabe værdi og resultater med komplekse udviklingsopgaver indenfor  by, erhverv, boligområder  eller ledelse kræver, at opgaven håndteres ud fra de unikke aktører, vilkår og potentialer. Min erfaring er, at der altid kan skabes resultater i de dynamikker, som ved første øjekast fremstår som barrierer. 

Mit fokus er på, at facilitere og rådgive, så der skabes konkrete nye resultater og forandringer på både kort og lang sigt. 

Jeg har udviklet en metodik med fire elementer, som tilsammen udgør en dynamisk helhed. De fire elementer er enkel strategisk kommunikation, helhedsorienterede analyser, nyskabende mening gennem samtaler og ikke mindst handling. 

Min opgaveløsning vil altid foregå i tæt samspil med relevante aktører og samtidig sættes tempo og retning.

 

mening

Refleksion og samtaler

Innovation

helhed

Kortlægning og planlægning

Ekspertviden

resultater

handling

Prøvehandlinger

Små, sikre, synlige succes’er

enkelt

Kommunikation og invitation

Vision

mening

Refleksion og samtaler

Innovation

helhed

Kortlægning og planlægning

Ekspertviden

handling

Prøvehandlinger

Små, sikre, synlige succes’er

enkelt

Kommunikation og invitation

Vision

resultater

om

inmoma rådgiver med et stærkt drive og har mere end 20 års erfaring i at arbejde og facilitere inden for en bred vifte af fagområder. Fokus er at skabe plads til passion og ambition.

inmoma leverer en effektiv og resultatskabende tilgang, som aktivt bruger den komplekse virkelighed og dermed udnytter potentialet fuldt.

Udviklingsprojekter og strategiske indsatser støder ofte på virkeligheden og modsætningerne. Derfor arbejder inmoma analytisk, strategisk, innovativt og med højt nærvær på at facilitere den forandring, som er en forudsætning for holdbare løsninger og bæredygtige samarbejder.

inmoma arbejder inden for flere forskellige fagområder for løbende at udvikle og afprøve tilgange, metoder og resultater.
Det skaber værdi og resultater for jer.

kontakt

Kan der være potentiale i at samarbejde?

Ring endelig – også gerne for en helt uforpligtende snak.