Hjem

inmoma

Strategi, projekt & udvikling

Ledelsesrådgivning & proces

Samskabelse

om inmoma

 

Konsulentvirksomhed med mere end 20 års erfaring med komplekse og helhedsorienterede opgaver inden for strategi og udvikling.

 

Det er ofte ikke de simple løsninger, der giver de bedste resultater.

I inmoma er det strategien, helheden, sammenhængen og mulighederne, der er i fokus for at opnå de bedste resultater.

 

Kompleksiteten af bruges proaktivt til at nyskabelse, så opgaveløsningen hver gang sættes efter den konkrete kontekst mhp. at skabe konkrete resultater rettet mod betydningsfulde effekter og virkninger.

 

Fagområderne er mange forskellige; byer, boligområder, dagtilbud, erhverv, virksomheder og organsationer.

Eksempler på opgaver

Strategisk byudvikling

 

The art of citymaking; Nordic City Network

 

Erhverv i gadeplan - fælles sydfynsk projekt; Svendborg Kommune

 

Planstrategi, Svendborg Kommune

 

Udvikling af Svendborg Havn - processer; Svendborg Kommune

 

Liv på vand - strategi for vandarealer, Svendborg Kommune

 

Helhedsplan Ærøskøbing, Ærø Kommune

 

Udvikling af boligområder

 

Det inkluderende forældresamarbejde, Vollsmose, Odense Kommune

 

Strategisk samarbejde, BL - Danmarks Almene Boliger

 

Samarbejde i det boligsociale - AAB

 

Udvikling af den almene sektor, COK - temadage for kommuner

 

Godt boligsocialt arbejde?, BoligSocialt Hus

 

Strategi, analyse & oplæg

 

Rammefortælling - de fire sydfynske kommuner

 

Vision 2025, Talentudvikling i Danmarks klasse, Næsby Boldklub

 

Implementering af vision, BUF, Odense Kommune

 

Dannelse og læring, BUF, Odense Kommune

 

Proces, LIFA Landinspektører

 

Samarbejde i det boligsociale, AAB

 

 

Mere om opgaverne

 

inmoma løser opgaver for offentlige, private og non-profit organisationer.

 

Opgaverne er komplekse og derfor udvikles løsningerne og metoderne i den enkelte situation. Der arbejdes altid mod konkrete mål og stærke effekter.

 

  • Overblik
  • Sammenhænge og strategi
  • Muligheder og nødvendigheder
  • Styring, fremdrift og mening
  • Resultater og effekter
  • Samskabelse og samdrivelse

Kontakt

Villestoftemarken 48,

5210 Odense NV

22 83 78 84

© Copyright 2015. All Rights Reserved.